Kapitalförvaltning och skatten på orealiserad vinst

Sett ur ett europeiskt perspektiv har Sverige lägst förvaltningsavgifter för obligationsfonder och både passivt och aktivt förvaltade aktiefonder. Men efterssom de svenska fondnvinsterna beskattas med 30 procent, något som inte är praxis i övriga Europa. Kritiken har tidigare riktas mot beskattningen de orealiserade vinsterna, som uppstår vid fondbyten. Att man väljer att på ett löpande sätt beskatta orealiserad vinst kan det sparade kapitalet växa med 50% mindre innan det är dags att ta ut pengarna. Därför är svenska fonder ur ett europeiskt konkurrensperspektiv oattraktiva. Sverige skulle med relativt enkla åtgärder kunna bli bli ett attraktivt land att investera i, men frågan är om politikernas vilja är tillräckligt stor för att erkänna att en vinst ska beskattas när den realiseras? Problemet skulle kunna få att lösa genom att få uppskjuten skatt så länge vinsten återinvesteras i nya värdepapper. Av skatteskäl väljer statens egena bank, Nordea, väljer idag fonder i Finland och Luxemburg i första hand.

Bli den första att värdera denna post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tags: fonder, kapitalvinst, kapitalförvaltning
Categories: Ekonomi

0 Kommentarer
Actions: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Kommentarer är stängt