UGL

UGL är en förkortning som står för Utveckling av Grupp och Ledare. Det handlar om en metod som utvecklades av förvaret på 80-talet med syftet att utveckla ledarskap och få fungerande grupper. UGL-metodiken bygger på övningar och gruppdiskussioner och återkoppling. Målet med UGL utbildningen är att deltagarna ska få en förståelse för gruppers och individers dynamik och förstå behovet av olika ledarsätt. UGL lär oss om att olika grupper befinner sig i olika utvecklingsfaser. För att skapa effektiva grupper behöver kommunikationen vara tydligt och det krävs en förmåga att hantera konflikter och olika personlighetsstilar och reaktionsmönster som är kopplade till stress. UGL kan vara en väg till att höja din prestation utöver den mediokra nivån som är så vanlig bland dagens chefer. En bieffekt kan vara en högre chefslön då är det är svårt att få rätt sökande till chefsjobben.

Bli den första att värdera denna post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tags: ugl, utveckling av grupp och ledare
Categories: Ekonomi

0 Kommentarer
Actions: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Kommentarer är stängt