kapitalförvaltning

RSS comment feed

Alla poster taggade som kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning och skatten på orealiserad vinst

Sett ur ett europeiskt perspektiv har Sverige lägst förvaltningsavgifter för obligationsfonder och både passivt och aktivt förvaltade aktiefonder. Men efterssom de svenska fondnvinsterna beskattas med 30 procent, något som inte är praxis i övriga Europa. Kritiken har tidigare riktas mot beskattningen de orealiserade vinsterna, som uppstår vid fondbyten....

Bli den första att värdera denna post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tags: fonder, kapitalvinst, kapitalförvaltning
Categories: Ekonomi

0 Kommentarer
Actions: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed